Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Holmwood’s Voor particulieren

Datum: 31-01-2020

Versie: 4.0

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online leeromgeving en educatief materiaal van Holmwood’s Online Learning gepubliceerd via de website en de subdomeinen van https://www.holmwoods.eu/ hierna aangeduid met “de website”. Als u de website gebruikt, gaat u akkoord met  deze voorwaarden. 

 1. Registratie

Om gebruik te maken van het besloten gedeelte van de website is registratie vereist. Toegang tot het besloten gedeelte is alleen mogelijk op basis van uw emailadres en wachtwoord. Wij geven u toegang tot het besloten gedeelte van de website onder de volgende voorwaarden: 

 1. Uw emailadres en wachtwoord zijn uw persoonlijke eigendom en mogen niet gebruikt worden door iemand anders om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website.
 2. U doet niets om iemand die geen gebruiker is toegang te helpen verschaffen tot het besloten gedeelte van de website.
 3. U maakt geen andere accounts aan op ongeoorloofde wijze, met als doel misbruik te maken van de website of van andere gebruikers; ook doet u uzelf niet voor als een andere gebruiker.
 4. U stemt in met deze voorwaarden en leeft ze na. Als wij van mening zijn, om welke reden dan ook, dat u deze voorwaarden niet naleeft, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot het besloten gedeelte van de website onmiddellijk intrekken, zonder enige waarschuwing vooraf.

De registratie wordt beëindigd na het aflopen van de licentieperiode. U kunt dan geen oefeningen meer doen. Enkele maanden na de beëindiging van de registratie wordt uw profiel verwijderd..

 1. Prijzen

De licentieprijzen worden gepubliceerd op www.ikwilgengelsleren.nl of zijn opvraagbaar bij onze verkoopafdeling. U heeft geen recht op restitutie in het geval de prijzen verlaagd worden nadat u heeft geregistreerd en betaald. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing, tenzij het anders is aangegeven. 

 1. Voorwaarden voor betaling

Betalingen dienen volledig betaald te worden via één van de online betalingsopties voordat een abonnement op de website wordt geactiveerd.

 1. Gebruik van het materiaal

In deze algemene voorwaarden betekent “materiaal” al het educatief materiaal, waaronder, zonder beperking, tekst, video, illustraties en geluidsmateriaal, etc. gepubliceerd op de website door Holmwood’s Online Learning of door een derde partij. 

Het is niet toegestaan om het materiaal te reproduceren of te verzenden naar, of op te slaan in enige andere website, of enig deel van het materiaal te verspreiden in enige andere vorm, tenzij u daarvoor specifiek toestemming hebben gekregen. Het is niet toegestaan om de antwoorden van oefeningen op de website te publiceren of een derde partij toegang te geven tot de antwoorden. Wij zullen, zonder melding vooraf, juridische stappen ondernemen tegen personen die zich hieraan schuldig maken.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige verklaring in het materiaal. U mag niet vertrouwen op enige verklaring die we hebben gepubliceerd op de website zonder eerst deskundig advies in te winnen. Niets van het materiaal wordt verstrekt voor een bepaald doel of op verzoek van een bepaald persoon. Ter voorkoming van verwarring zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van uw handelen, of niet handelen, alles wat het gevolg is van het kijken naar, lezen van of luisteren naar het materiaal of een deel daarvan. Via links op de website heeft u toegang tot andere websites. Deze sites staan niet onder onze controle en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hun inhoud. We geven geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het materiaal op de website. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen dat de website of de inhoud daarvan virusvrij is. U dient in dit opzicht uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen aangezien wij niet verantwoordelijkheid zijn voor een infectie door een virus of andere besmetting of door iets wat schadelijke eigenschappen heeft.

 1. Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die verstrekt zijn aan Holmwood’s Online Learning zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 1. Wijzigingen

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen. Bekijk deze voorwaarden regelmatig omdat u geacht wordt te hebben ingestemd met een wijziging als u de website blijft gebruiken nadat de wijziging gepubliceerd is.

 1. Overmacht

Hoewel we ons best doen om een constante, ononderbroken toegang tot de website te bieden, kunnen we dit niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige onderbreking of vertraging.

 1. Geldende wetgeving en jurisdictie

Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving en de beide partijen stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandse rechtbanken.

De voorwaarden zijn op 29 februari 2020 op enkele punten aangepast. Eerdere versies van dit document komen hierbij te vervallen.

Algemene voorwaarden voor Holmwood’s voor basisscholen

Datum: 31-01-2020

Versie: 4.0

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online leeromgeving en educatief materiaal van Holmwood’s Online Learning gepubliceerd via de website en de subdomeinen van https://www.holmwoods.eu/ hierna aangeduid met “de website”. Als u de website gebruikt, gaat u akkoord met  deze voorwaarden. 

 1. Registratie

Om gebruik te maken van het besloten gedeelte van de website is registratie vereist. Toegang tot het besloten gedeelte is alleen mogelijk op basis van uw emailadres en wachtwoord. Wij geven u toegang tot het besloten gedeelte van de website onder de volgende voorwaarden: 

 1. Uw emailadres en wachtwoord zijn uw persoonlijke eigendom en mogen niet gebruikt worden door iemand anders om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website.
 2. U doet niets om iemand die geen gebruiker is toegang te helpen verschaffen tot het besloten gedeelte van de website.
 3. U maakt geen andere accounts aan op ongeoorloofde wijze, met als doel misbruik te maken van de website of van andere gebruikers; ook doet u uzelf niet voor als een andere gebruiker.
 4. U stemt in met deze voorwaarden en leeft ze na. Als wij van mening zijn, om welke reden dan ook, dat u deze voorwaarden niet naleeft, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot het besloten gedeelte van de website onmiddellijk intrekken, zonder enige waarschuwing vooraf.
 1. Licenties / Abonnementen

Licenties of Abonnementen zijn het tijdelijke recht op gebruik van de leermiddelen via de website. Het aangaan van een licentieovereenkomst kan direct bij Holmwood’s of via één van onze wederverkopers. De duur van de overeenkomst kan verschillen en wordt altijd vooraf vastgelegd. Een licentie-overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tenzij anders overeengekomen.

 1. Prijzen en betaling

De licentieprijzen zijn opvraagbaar bij onze verkoopafdeling. De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Bij het uitblijven van (een deel van) de betaling behoudt Holmwood’s zich het recht voor om om de licentie op te schorten. 

 1. Gebruik van het materiaal

In deze algemene voorwaarden betekent “materiaal” al het educatief materiaal, waaronder, zonder beperking, tekst, video, illustraties en geluidsmateriaal, etc. gepubliceerd op de website door Holmwood’s Online Learning of door een derde partij. 

Het is niet toegestaan om het materiaal te reproduceren of te verzenden naar, of op te slaan in enige andere website, of enig deel van het materiaal te verspreiden in enige andere vorm, tenzij u daarvoor specifiek toestemming hebben gekregen. Het is niet toegestaan om de antwoorden van oefeningen op de website te publiceren of een derde partij toegang te geven tot de antwoorden. Wij zullen, zonder melding vooraf, juridische stappen ondernemen tegen personen die zich hieraan schuldig maken.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige verklaring in het materiaal. U mag niet vertrouwen op enige verklaring die we hebben gepubliceerd op de website zonder eerst deskundig advies in te winnen. Niets van het materiaal wordt verstrekt voor een bepaald doel of op verzoek van een bepaald persoon. Ter voorkoming van verwarring zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van uw handelen, of niet handelen, alles wat het gevolg is van het kijken naar, lezen van of luisteren naar het materiaal of een deel daarvan. Via links op de website heeft u toegang tot andere websites. Deze sites staan niet onder onze controle en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hun inhoud. We geven geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het materiaal op de website. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen dat de website of de inhoud daarvan virusvrij is. U dient in dit opzicht uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen aangezien wij niet verantwoordelijkheid zijn voor een infectie door een virus of andere besmetting of door iets wat schadelijke eigenschappen heeft.

 1. Gegevensbescherming

Holmwood’s is aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs. Het volledige convenant kunt u inzien via de website van het privacyconvenant. Voor het aangaan van een verwerkingsovereenkomst met Holmwood’s verwijzen wij naar naar onze website www.methodeengels.nl .

 1. Wijzigingen

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen. Bekijk deze voorwaarden regelmatig omdat u geacht wordt te hebben ingestemd met een wijziging als u de website blijft gebruiken nadat de wijziging gepubliceerd is.

 1. Overmacht

Hoewel we ons best doen om een constante, ononderbroken toegang tot de website te bieden, kunnen we dit niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige onderbreking of vertraging.

 1. Geldende wetgeving en jurisdictie

Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving en de beide partijen stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandse rechtbanken.

De voorwaarden zijn op 29 februari 2020 op enkele punten aangepast. Eerdere versies van dit document komen hierbij te vervallen.

Algemene voorwaarden voor Holmwood’s voor overige scholen en andere organisaties

Datum: 31-01-2020

Versie: 4.0

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online leeromgeving en educatief materiaal van Holmwood’s Online Learning gepubliceerd via de website en de subdomeinen van https://www.holmwoods.eu/ hierna aangeduid met “de website”. Als u de website gebruikt, gaat u akkoord met  deze voorwaarden. 

 1. Registratie

Om gebruik te maken van het besloten gedeelte van de website is registratie vereist. Toegang tot het besloten gedeelte is alleen mogelijk op basis van uw emailadres en wachtwoord. Wij geven u toegang tot het besloten gedeelte van de website onder de volgende voorwaarden: 

 1. Uw emailadres en wachtwoord zijn uw persoonlijke eigendom en mogen niet gebruikt worden door iemand anders om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website.
 2. U doet niets om iemand die geen gebruiker is toegang te helpen verschaffen tot het besloten gedeelte van de website.
 3. U maakt geen andere accounts aan op ongeoorloofde wijze, met als doel misbruik te maken van de website of van andere gebruikers; ook doet u uzelf niet voor als een andere gebruiker.
 4. U stemt in met deze voorwaarden en leeft ze na. Als wij van mening zijn, om welke reden dan ook, dat u deze voorwaarden niet naleeft, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot het besloten gedeelte van de website onmiddellijk intrekken, zonder enige waarschuwing vooraf.
 1. Licenties / Abonnementen

Licenties of Abonnementen zijn het tijdelijke recht op gebruik van de leermiddelen via de website. Het aangaan van een licentieovereenkomst kan direct bij Holmwood’s of via één van onze wederverkopers. De duur van de overeenkomst kan verschillen en wordt altijd vooraf vastgelegd.

 1. Prijzen en betaling

De licentieprijzen zijn opvraagbaar bij onze verkoopafdeling. De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Bij het uitblijven van (een deel van) de betaling behoudt Holmwood’s zich het recht voor om om de licentie op te schorten. 

 1. Gebruik van het materiaal

In deze algemene voorwaarden betekent “materiaal” al het educatief materiaal, waaronder, zonder beperking, tekst, video, illustraties en geluidsmateriaal, etc. gepubliceerd op de website door Holmwood’s Online Learning of door een derde partij. 

Het is niet toegestaan om het materiaal te reproduceren of te verzenden naar, of op te slaan in enige andere website, of enig deel van het materiaal te verspreiden in enige andere vorm, tenzij u daarvoor specifiek toestemming hebben gekregen. Het is niet toegestaan om de antwoorden van oefeningen op de website te publiceren of een derde partij toegang te geven tot de antwoorden. Wij zullen, zonder melding vooraf, juridische stappen ondernemen tegen personen die zich hieraan schuldig maken.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige verklaring in het materiaal. U mag niet vertrouwen op enige verklaring die we hebben gepubliceerd op de website zonder eerst deskundig advies in te winnen. Niets van het materiaal wordt verstrekt voor een bepaald doel of op verzoek van een bepaald persoon. Ter voorkoming van verwarring zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van uw handelen, of niet handelen, alles wat het gevolg is van het kijken naar, lezen van of luisteren naar het materiaal of een deel daarvan. Via links op de website heeft u toegang tot andere websites. Deze sites staan niet onder onze controle en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hun inhoud. We geven geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het materiaal op de website. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen dat de website of de inhoud daarvan virusvrij is. U dient in dit opzicht uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen aangezien wij niet verantwoordelijkheid zijn voor een infectie door een virus of andere besmetting of door iets wat schadelijke eigenschappen heeft.

 1. Gegevensbescherming

Holmwood’s is aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs. Het volledige convenant kunt u inzien via de website van het privacyconvenant. Voor het aangaan van een verwerkingsovereenkomst met Holmwood’s verwijzen wij naar naar onze website www.methodeengels.nl .

 1. Wijzigingen

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen. Bekijk deze voorwaarden regelmatig omdat u geacht wordt te hebben ingestemd met een wijziging als u de website blijft gebruiken nadat de wijziging gepubliceerd is.

 1. Overmacht

Hoewel we ons best doen om een constante, ononderbroken toegang tot de website te bieden, kunnen we dit niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige onderbreking of vertraging.

 1. Geldende wetgeving en jurisdictie

Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving en de beide partijen stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandse rechtbanken.

De voorwaarden zijn op 29 februari 2020 op enkele punten aangepast. Eerdere versies van dit document komen hierbij te vervallen.